Quy trình kiểm soát chất lượng của Tri Thức Việt đã được kiểm định bởi Allinial Global

Quy trình kiểm soát chất lượng của Tri Thức Việt đã được kiểm định bởi Allinial Global

ATLANTA, GEORGIA, USA ngày 5 tháng 5 năm 2017 – Chúng tôi, Allinial Global, vui mừng thông báo đã phát triển một quy trình xác minh kiểm soát chất lượng. Đây là một sự cải tiến cho các thủ tục thẩm định thành viên mới. Dựa trên các yêu cầu được đặt ra bởi Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng quốc tế (ISQC), quy trình xác minh kiểm soát chất lượng của Allinial Global được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng rằng các công ty thành viên đã tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát chất lượng kêu gọi các công ty thiết lập một hệ thống kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng công ty và nhân viên của mình luôn tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp cũng như các yêu cầu và quy định pháp lý. Theo chương trình mới này, các công ty thành viên sẽ hoàn thành quy trình xác minh chất lượng toàn diện và so sánh các hệ thống và quy trình của mình với các nội dung quy định bởi ISQC.

Mặc dù lợi ích rõ ràng của quy trình xác minh kiểm soát chất lượng mới là đảm bảo rằng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã được giải quyết. Đây cũng là một dấu hiệu quan trọng về sự phát triển và tiến bộ của hiệp hội. Khi Allinial Global tiếp tục mở rộng phạm vi quốc tế, quy trình xác minh kiểm soát chất lượng mới sẽ cung cấp các thông tin có giá trị cho các thành viên để sử dụng khi họ tiến hành thủ tục thẩm định các hợp đồng kiểm toán ở nước ngoài.

“Tại Atinial Global, chúng tôi tin rằng sự xuất sắc phải là tiêu chuẩn cho mọi thứ chúng tôi thực hiện và quy trình xác minh kiểm soát chất lượng của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi rất vui mừng khi có một quy trình thể hiện rõ ràng các kỳ vọng và truyền cảm hứng cho các công ty thành viên của chúng tôi để đạt đến chất lượng cao nhất.”

Nguồn: Terry Snyder – Chủ tịch và Giám đốc điều hành Allinial Global.

Cuối năm 2019, Tri Thức Việt, thành viên của Allinial Global ở Việt Nam cũng đã hoàn thành và được xác minh quy trình kiểm soát chất lượng dựa theo Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng quốc tế (ISQC) được thiết kế bởi Allinial Global. Chúng tôi tự tin có thể cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng trong và ngoài nước.

Truy cập https://www.allinialglobal.com/Firms#close để xem chi tiết

 

 

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam