Dịch vụ kiểm toán độc lập

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ kiểm toán độc lập là một trong những dịch vụ chính của Tri Thức Việt. Kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng, cải thiện độ tin cậy và phù hợp của các thông tin cho các nhà lãnh đạo khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Tìm hiểu chung về dịch vụ kiểm toán độc lập

Khái niệm về kiểm toán độc lập 

Kiểm toán độc lập được hiểu đơn giản là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và chính xác của bộ phận kế toán doanh nghiệp thông qua số liệu kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm toán độc lập được xem như bên thứ 3 đánh giá khách quan về việc việc tuân thủ các nguyên tắc doanh nghiệp cũng như tuân thủ pháp luật. Các hình thức kiểm toán phổ biến như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ,… Ngoài ra dịch vụ kiểm toán độc lập còn có chức năng tham mưu, tư vấn tài chính kế toán cho doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện bộ phận tài chính – kế toán một cách tốt nhất.

Giá trị pháp lý của một báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán của một công ty dịch vụ được cấp phép mang giá trị rất cao. Là tiền đề cho sự hoạch định chiến lược kinh doanh của bộ phận quản lí một doanh nghiệp.

Là cơ sở pháp lí để đánh giá khách quan về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. là cơ sở giữ liệu trung thực mà các nhà đầu tư hoặc cổ đồng cần có. Bảo vệ quyền lợi các bên tham gia góp vốn.

Kịp thời phát hiện, xử lí và ngắn chặn các sai xót trong hoạt động của đơn vị nói chung và bộ phận kế toán nói riêng.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán – Tri Thức Việt

Nguyên tắc hoạt động cần thiết của dịch vụ kiểm toán

  • Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả kiểm toán.
  • Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.
  • Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, đúng pháp luật, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập.
  • Bảo mật các thông tin của đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp đơn vị được kiểm toán đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

Dịch vụ kiểm toán tại Tri Thức Việt

Vì sao nên chọn dịch vụ kiểm toán tại Tri Thức Việt?

Đội ngũ chuyên nghiệp: đội ngũ kiểm toán viên dày dạn kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ thuật và đã kinh qua nhiều loại hình doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau.

Quy trình hợp lý, hiệu quả: TTV thiết kế và áp dụng một quy trình làm việc hiệu quả, tập trung khai thác những vấn đề và rủi ro mà khách hàng quan tâm; phù hợp với tình hình thực tiễn của từng khách hàng.

Mức phí hợp lí: Với phương châm sự phát triển của khách hàng là thành công của chúng tôi, chi phí được tính dựa trên sự hài lòng và giá trị thực khách hàng nhận được.

Tư vấn thiết thực: ngoài việc thực hiện dịch vụ kiểm toán cơ bản chúng tôi luôn mong muốn đem lại những lợi ích gia tăng cho khách hàng thông qua việc tư vấn thường xuyên các vấn đề về kế toán-thuế, cung cấp miễn phí những bản tin pháp luật mà chúng tôi đã cập nhật và biên soạn.

Mạng lưới kiểm toán quốc tế: Với sự hỗ trợ của các chuyên gia cũng như các công ty thành viên của Allinial Global, chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng dịch vụ kiểm toán theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cả khách hàng trong và ngoài nước.

Tri Thức Việt cung cấp cho bạn những gì ?

Kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính là một hình thức dịch vụ đảm bảo mà trong đó các kiểm toán viên sẽ phát hành các báo cáo kiểm toán bằng văn bản nhằm thể hiện ý kiến của mình ​​về việc báo cáo tài chính của Doanh nghiệp có phù hợp chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan hay không. Người từ bên ngoài sẽ dựa vào những báo cáo tài chính đã được kiểm toán này để làm độ tin cậy cho việc quyết định định hướng kinh doanh hoặc các quyết định khác liên quan đến doanh nghiệp

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp – Tri Thức Việt

Các dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính:

– Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định Việt Nam;
– Kiểm toán Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế;
– Kiểm toán tuân thủ;
– Kiểm toán cho các mục đích khác theo yêu cầu của khách hàng;
– Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Việt Nam sang các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
– Soát xét thông tin tài chính, Báo cáo tài chính;
– Soát xét và kiểm toán theo mục đích cụ thể;
– Soát xét việc tuân thủ pháp luật.

Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán hoạt động là một đánh giá tổng thể về phương thức hoạt động và điều hành của một doanh nghiệp, của một hoạt động nào đó nhằm đánh giá mức độ hiệu quả của nó. Sau khi hoàn tất kiểm toán hoạt động, bình thường nhà quản lý sẽ mong đợi những ý kiến tư vấn để nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành. Trong kiểm toán hoạt động, chúng tôi không chỉ giới hạn xem xét dưới góc độ kế toán. Chúng ta có thể bao gồm việc đánh giá các thủ tục kiểm soát hàng tồn kho, điều hành bằng tin học, thủ tục mua bán, tiếp thị, cơ chế nhân sự và bất kỳ lĩnh vực nào khác,…  mà đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi có thể cung cấp.

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Theo quy định, các công trình xây dựng có vốn đầu tư lớn, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trước khi trình Cơ quan tài chính kiểm tra quyết toán, đều phải được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán độc lập. Ngoài ra, những công trình xây dựng sử dụng vốn của Doanh nghiệp cũng được Cơ quan tài chính khuyến thích kiểm toán. Tri Thức Việt đã cung cấp dịch vụ này tại các tỉnh Bình Dương, Phú Yên, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh, . . . . Chúng tôi hiểu rằng mức độ phức tạp của dịch vụ này, do đó chúng tôi luôn luôn tuân thủ chuẩn mực, các quy định pháp lý và sự thận trọng đúng mức.

….EnglishChinaVietnam