Giới thiệu Công ty

Giới thiệu Công ty

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009 đến nay, Công ty Tri Thức Việt (TTV) đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong và ngoài nước. Năm 2017, TTV gia nhập Hiệp hội kiểm toán Allinial Global (xếp hạn thứ 2 thế giới và thứ 4 Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020) nhằm hoc hỏi kinh nghiệm chuyên môn và hội nhập Quốc tế, mang lại hiệu quả và chất lượng tốt nhất cho Khách hàng.

Dịch vụ kiểm toán:

 • Kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính theo ..Chuẩn mực Việt Nam (VAS), chuẩn mực Quốc tế (IFRS);
 • Kiểm toán vốn góp của Chủ đầu tư và tình hình ..sử dụng vốn;
 • Kiểm toán/soát xét với vai trò giám định tài chính độc lập theo yêu cầu cơ quan Nhà nước;
 • Kiểm toán các nội dung theo thỏa thuận trước;
 • Kiểm toán tuân thủ, hoạt động, nội bộ;
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án/công trình xây dựng hoàn thành.

Dịch vụ kế toán:

 • Tư vấn thiết kế hệ thống kế toán, ứng dụng phần mềm kế toán;
 • Cung cấp dịch vụ kế toán: Dịch vụ làm kế toán, Dịch vụ làm Kế toán trưởng, Dịch vụ lập báo cáo tài chính;
 • Tư vấn, soát xét công tác kế toán; sổ sách kế toán; báo cáo tài chính;
 • Tư vấn hạch toán các nghiệp vụ phức tạp, hoặc do thay đổi chính sách, văn bản pháp luật;
 • Tư vấn các công việc kế toán chi tiết: kế toán giá thành, kế toán kho, kế toán lương, bảo hiểm.

Tư vấn doanh nghiệp:

 • Thủ tục Thành lập, giải thể, phá sản Doanh nghiệp;
 • Tư vấn tài chính và kiểm soát dòng tiền;
 • Tư vấn tổ chức, quản lý Doanh nghiệp;
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán – sáp nhập;
 • Tư vấn về kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam;
 • Dịch vụ thư ký Doanh nghiệp.

Tư vấn thuế – đại lý thuế:

 • Tư vấn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết;
 • Hoàn thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác;
 • Tư vấn, soát xét các loại thuế chuẩn bị cho việc Kiểm tra – thanh tra thuế và hỗ trợ giải trình;
 • Tư vấn đăng ký, tính và kê khai các loại thuế phải nộp theo quy định: TNDN, TNCN, GTGT, nhà thầu nước ngoài, thuế chuyển nhượng vốn, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu,…

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam