Dịch vụ kế toán

 

 

 

 

 

 

 

Tri Thức Việt hiểu rằng, từ một cái nhìn của công ty, hệ thống kế toán và con người cần phải làm nhiều hơn là ghi chép. Thông qua dịch vụ kế toán của Tri Thức Việt, có thể giúp bạn bỏ qua các mối quan tâm đó để bạn có thể tập trung hoạt động kinh doanh và hoạch định cụ thể nguồn nhân lực.

Tri Thức Việt và dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, uy tín

Tại sao lựa chon dịch vụ kế toán của Tri Thức Việt ?

Đội ngũ chuyên nghiệp

Những kế toán viên đầy kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ kế toán truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn, bao gồm sổ sách kế toán, thiết kế và vận hành hệ thống kế toán, báo cáo quản lý, và chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ.

Giải pháp đề xuất thiết thực: Những giải pháp đề xuất của TTV sẽ đáp ứng các mục tiêu chiến lược của bạn, nhằm mang lại nhiều giá trị, bao gồm:

–  Tối ưu hóa chi phí và các giải pháp thực tế cho quản lý;
–  Hoạc định, thiết kế hiệu quả và khả thi, vận hành các thông tin kế toán và hệ thống báo cáo quản lý hỗ trợ quá trình ra quyết định. Nâng cao hệ thống kế            toán hiện tại;
–  Phù hợp hóa nhu cầu quản lý và nhu cầu của địa phương;
–  Giảm thiểu rủi ro và nâng cao tầm quản lý;
–  Cung cấp giải pháp cho những nhu cầu quản lý cụ thể.

Tìm hiểu thêm: Dịch vụ kiểm toán độc lập 

Mức phí hợp lí cùng những giá trị gia tăng

Với phương châm sự phát triển của khách hàng là thành công của chúng tôi, chi phí được tính dựa trên sự hài lòng và giá trị thực khách hàng nhận được.

Giá trị gia tăng: chúng tôi luôn mong muốn đem lại những lợi ích gia tăng cho khách hàng thông qua việc tư vấn bất ký lúc nào các vấn đề khách hàng quan tâm, cung cấp miễn phí những bản tin pháp luật mà chúng tôi đã cập nhật và biên soạn.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy

Tạo mối quan hệ gắn kết lâu dài, là người bạn đồng hành luôn sát cánh cùng doanh nghiệp từ buổi sơ khai thành lập đến khi hoạt động vững mạnh luôn là phương  châm hoạt động của chúng tôi.

Tri Thức Việt cung cấp cho bạn những gì ?

–  Thực hiện ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, và các báo cáo khác;
–  Soát xét chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính;
–  Thiết lập, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán;
–  Tư vấn hệ thống kế toán và các phương pháp tính giá thành;
–  Tư vấn phân tích các số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị.

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán tại Tri Thức Việt

Tiếp nhận khách hàng mới

 1. Bàn bạc, thảo luận các vấn đề với bộ phận có thẩm quyền và bộ phận kế toán nội bộ của doanh nghiệp. Đi đến việc thống nhất và lập hợp đồng.
 2. Lập kế hoạch chi tiết về các vấn đề liên quan đến công tác kế toán để thuận lợi hơn trong việc trao đổi thông tin giữ 2 bên nhằm đảm bảo sự hợp tác là hiệu quả nhất.
 3. Tìm hiểu thông tin khách hàng và tiếp xúc với cơ sở dữ liệu kế toán
 4. Nhận chứng từ kế toán từ doanh nghiệp và xử lí các công đoạn cần thiết để đi đến việc lập báo cáo hàng tháng, hàng quý.
 5. Các báo báo cần thực hiện hàng tháng, hàng quý như: báo cáo thuế gái trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng háo đơn của doanh nghiệp,…

Đọc thêm: Dịch vụ kê khai thuế – đại lí thuế

Thực hiện ghi sổ dịch vụ kế toán

Tất cả việc ghi chép, lưu trữ dự liệu của dịch vụ kế toán tại Tri Thức Việt đều được thực hiện qua phần mềm kế toán:

 1. Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi chép sổ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ trên phần mềm.
 2. In sổ sách kế toán và các chứng từ kế toán liên quan thành một bộ hoàn chỉnh để trả về cho doanh nghiệp hoặc lưu trữ tại công ty.
 3. Lưu giữ hồ sơ kế toán một cách cẩn thận và có khoa học. Dễ dàng tìm kiếm khi có yêu cầu.
 4. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế và bộ phận quản lí doanh nghiệp khi cần thiết.

Khóa sổ và thực hiện quyết toán cuối năm

 1. Lập báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác
 2. Lập các báo cáo về thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
 3. In sổ sách kế toán và các báo cáo thống kế về doanh nghiệp để lưu trữ.

Tri Thức Việt không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán.  Quy trình nhanh chóng chuyên nghiệp, mang đến sự hài lòng cho khách hàng là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.EnglishChinaVietnam