Hiệp hội quốc tế ALLINIAL GLOBAL

Hiệp hội quốc tế ALLINIAL GLOBAL

Allinial Global hãng kiểm toán đứng thứ 2 ở Mỹ và thứ 5 trên toàn cầu, với 116 công ty thành viên đến thừ 35 quốc gia. Doanh thu mỗi năm trên 2,5 tỷ $ Mỹ đứng thứ 3 Hoa kỳ và đứng thứ 5 toàn cầu, với 1.367 Partners và 7.967 nhân viên.

Allinial Global là một hiệp hội kiểm toán độc lập về pháp lý và là những công ty tư vấn về giáo dục, nguồn lực tiếp thị và kiến thức kỹ thuật trong nhiều ngành công nghiệp đa dạng. Thành viên của Allinial là những công ty kế toán độc lập cùng tập hợp lại để hỗ trợ cho sự phát triển của khách hàng.

Allinial Global sẽ đi bất cứ nơi nào trên thế giới để đảm bảo cung cấp những giải pháp chất lượng cao nhất đối với nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Những công ty thành viên Allinial Global luôn linh hoạt, không chỉ là tìm ra giải pháp thích hợp đối với những thách thức kinh doanh mà họ còn đưa ra những cách giải quyết tốt nhất cho khách hàng của họ.

Với sự chuyển giao công nghệ xuất sắc, các chương trình giáo dục cấp lãnh đạo, kỹ thuật tân tiến, chúng ta hiểu rằng, những cố vấn doanh nghiệp luôn là những người có kiến thức, kinh nghiệm và nhanh nhạy. Allinial Global cung cấp một mảng lớn những nguồn lực và hỗ trợ song phương đối với thành viên và khách hàng trong tám lĩnh vực tác động chính:

Học tập & Phát triển
Nguồn nhân lực
Kết nối quốc tế
Hỗ trợ kỹ thuật
Cộng đồng hành động
Nguồn tiếp thị
Công nghệ thông tin
Ứng dụng quản lý

 

www.allinialglobal.com

 

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam