Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

TTV hiểu rằng, từ một cái nhìn của công ty, hệ thống kế toán và con người cần phải làm nhiều hơn là ghi chép. TTV có thể giúp bạn bỏ qua các mối quan tâm đó để bạn có thể tập trung hoạt động kinh doanh và hoạch định cụ thể nguồn nhân lực. << Xem thêm >>

Tại sao lựa chon dịch vụ Kế toán của Tri Thức Việt ?123

Đội ngũ chuyên nghiệp: những kế toán viên đầy kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ kế toán truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn, bao gồm sổ sách kế toán, thiết kế và vận hành hệ thống kế toán, báo cáo quản lý, và chuẩn bị các báo cáo tài chính định kỳ.

Giải pháp đề xuất thiết thực: Những giải pháp đề xuất của TTV sẽ đáp ứng các mục tiêu chiến lược của bạn, nhằm mang lại nhiều giá trị, bao gồm:

–  Tối ưu hóa chi phí và các giải pháp thực tế cho quản lý;
–  Hoạc định, thiết kế hiệu quả và khả thi, vận hành các thông tin kế toán và hệ thống báo        cáo quản lý hỗ trợ quá trình ra quyết định. Nâng cao hệ thống kế toán hiện tại;
–  Phù hợp hóa nhu cầu quản lý và nhu cầu của địa phương;
–  Giảm thiểu rủi ro và nâng cao tầm quản lý;
–  Cung cấp giải pháp cho những nhu cầu quản lý cụ thể.

Mức phí hợp lí: Với phương châm sự phát triển của khách hàng là thành công của chúng tôi, chi phí được tính dựa trên sự hài lòng và giá trị thực khách hàng nhận được.

Giá trị gia tăng: chúng tôi luôn mong muốn đem lại những lợi ích gia tăng cho khách hàng thông qua việc tư vấn bất ký lúc nào các vấn đề khách hàng quan tâm, cung cấp miễn phí những bản tin pháp luật mà chúng tôi đã cập nhật và biên soạn.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy: Tạo mối quan hệ gắn kết lâu dài, là người bạn đồng hành luôn sát cánh cùng doanh nghiệp từ buổi sơ khai thành lập đến khi hoạt động vững mạnh luôn là phương  châm hoạt động của chúng tôi.

Tri Thức Việt cung cấp cho bạn những gì ?

–  Thực hiện ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, và các           báo cáo khác;
–  Soát xét chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính;
–  Thiết lập, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán;
–  Tư vấn hệ thống kế toán và các phương pháp tính giá thành;
–  Tư vấn phân tích các số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorVietnamChinaEnglish