Tăng cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế

Tăng cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế

Năm 2019, một trong các giải pháp tiếp tục được Cục Thuế TP Hà Nội đẩy mạnh để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách là tăng tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT). Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ NTT.
  • Cục Thuế TP Hà Nội: Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thu ngân sách 2019

Hỗ trợ tối đa người nộp thuế
Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho thấy, năm 2018, công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, NNT tiếp tục có những đổi mới, chuyển biến tích cực, hiệu quả. Theo đó, cơ quan thuế Hà Nội luôn chú trọng, quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới, các chủ trương chính sách về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Cục thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông; tổ chức lớp tập huấn cho 17.221 NNT trên địa bàn; đơn giản, cụ thể hóa các nội dung chính sách thuế mới, các thủ tục hành chính thuế; truyền tải kịp thời đến NNT… “Với phương châm hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho NNT, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, phương thức hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho NNT, từ trả lời trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời qua điện thoại, email đến tổ chức các buổi đối thoại với hơn 8.600 NNT trên địa bàn. Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của NNT để giải quyết ngay hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết” – Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết.
Năm 2018, đã có trên 11.000 tờ khai nộp bằng hình thức điện tử; Trao đổi thông tin với NNT bằng phương thức điện tử; Tiếp tục triển khai, đề xuất mở rộng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; Triển khai Biên lai thuế điện tử. Bắt đầu từ thời điểm triển khai từ tháng 12/2018 đến thời điểm báo cáo đã có hơn 6.500 biên lai thuế điện tử được phát hành; Hoàn thuế điện tử; Vận hành tốt các ứng dụng như ứng dụng quản trị công việc; Lưu trữ điện tử; Quản lý nhân sự, quản lý tài sản; Hệ thống giao ban và đào tạo trực tuyến…

Về công tác kê khai và kế toán thuế, việc chuẩn hóa dữ liệu thông tin về NNT luôn được quan tâm thực hiện nhằm xây dựng thông tin, cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác như thường xuyên rà soát, theo dõi biến động của NNT. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng kịp thời cập nhật, phân loại theo đúng các trạng thái; nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của các DN trên địa bàn, từng bước nâng cao hiệu quả trong việc đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.
Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế được đặc biệt quan tâm. Cục đã phối hợp các sở ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông”, tiến tới “một cửa liên thông điện tử” và chia sẻ dữ liệu; Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế, là một trong các đơn vị dẫn đầu trong triển khai ứng dụng CNTT của ngành như: Kê khai qua mạng; nộp thuế điện tử; triển khai tốt khai thuế điện tử đối với hộ cho thuê nhà. Đặc biệt, Cục tiếp tục Triển khai Đề án “Đánh giá sự hài lòng của NNT trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018, qua đó đánh giá mức độ hài lòng của NNT đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, các nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan thuế để khắc phục, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu, sự mong muốn của DN, người dân… Bên cạnh đó, phát huy phong trào áp dụng sáng kiến, cải tiến trong việc triển khai nhiệm vụ quản lý thuế, năm 2018 Cục Thuế tiếp tục có hàng trăm sáng kiến, cải tiến đã và đang được áp dụng hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính.
Nâng cao kỷ cương, kỷ luật
Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019 trong nước nói chung và Thủ đô nói riêng sẽ có những khó khăn. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019 được Bộ Tài chính, HĐND, UBND TP Hà Nội giao.
Cục cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho NNT. Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ NNT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; Quản lý chặt chẽ số nợ đọng thuế và kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm để mỗi CBCC thuế có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp, luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với NNT, đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Ngoài ra, hai khâu được Cục Thuế chọn là khâu đột phá năm 2019 gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ. Cải cách hành chính thuế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong tất cả các mặt công tác quản lý thuế, mục tiêu hướng tới phục vụ tốt nhất cho DN, NNT.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam