Ngành Kế toán – Kiểm toán sẽ ra sao trong kỷ nguyên 4.0

Ngành Kế toán – Kiểm toán sẽ ra sao trong kỷ nguyên 4.0

Công nghệ hiện nay ngày càng phát triển với nhiều tính năng mới kéo theo rất nhiều ngành nghề phải phát triển theo tốc độ nhanh chóng như vây. Cũng như cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã từng ngày làm thay đổi môi trường, đồng thời làm thay đổi môi trường làm việc của ngành Kế toán – Kiểm toán.

Kế toán – Kiểm toán và tương lai của kỷ nguyên 4.0

Lợi ích mà công nghệ 4.0 Internet mang lại cho người làm trong ngành kế toán- kiểm toán là giúp cho công việc trong ngành không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý dù có xa đến đâu, internet 4.0 giúp cho việc thực hiện công việc kế toán – kiểm toán của một doanh nghiệp ở bất kỳ nơi nào trên Tổ quốc hay bất kỳ nơi nào trên toàn thế giới với khả năng mà người làm kế toán có thể làm.

Bên cạnh đó, bất kỳ kế toán viên hay kiểm toán viên nào ở bất kỳ quốc gia nào được chấp nhận hành nghề ở Việt Nam đều có quyền thực hiện công việc kế toán- kiểm toán của doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. Điều này cũng tạo ra cạnh tranh không hề nhỏ, thách thức và cơ hội cho những kế toán viên, kiểm toán viên tại Việt Nam.

Là một nhân viêc kế toán – kiểm toán bạn không ngừng hoàn thiện bản thân đáp ứng điều kiện hành nghề quốc tế, nâng cao vị thế bản thân và mở rộng phạm vị hành nghề. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cũng giúp cho con người tiếp cận với nguồn thông tin lớn, giúp con người có thể tìm hiểu tất cả những thông tin cần biết nhưng đồng thời người dùng cũng cần xác định thông tin chính thống, người làm việc thông minh là biết xác định được thông tin và sử dụng thông tin một cách hiệu quả.

Cuộc cách mạng công nghệ cũng đánh đổi rất nhiều thứ, khiến nhiều công việc thủ công của con người bị thay thế bằng trí tuệ nhân tạo như các công việc: thu thập, xử lý, tính toán số liệu bởi xu hướng tự động hóa nhưng không vì thế con người bị mất vị thế trong công việc của mình bởi rất nhiều công việc cần con người như phân tích, tìm hiểu nguyên nhân đưa ra giải pháp cho từng tình huống cụ thể, thậm chí là tình huống chưa từng xảy nhưng để giải quyết vấn đề này cần có óc phán đoán vô cùng hiệu quả.

Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghệ đang ngày càng thay thế môi trường và hoàn cảnh làm việc của người kế toán, chính vì thế mà người làm kế toán cần có được sự nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Những tiềm năng trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán

Năm 2016, Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA đã đưa ra dự kiến về sự tác động của công nghệ 4.0 sẽ kéo dài từ 3 đến 10 năm nữa, 55% người cho rằng sự phát triển của hệ thống kế toán tự động được đánh giá tác động cao nhất trong các xu hướng, 42% hài hòa chuẩn mực kế toán, 41% sự xâm nhập của điện toán đám mây trong kinh doanh và 42% là sự biến động kinh tế. Máy móc có thể thay thế con người trong việc thu thập, xử lý và phân tích và cung cấp thông tin, người làm kế toán phải hiểu về công nghệ và sử dụng hữu ích mà công nghệ mang lại.

Máy móc có thể thay thế con người trong công việc cụ thể được lập trình trước chứ không thay thế trong việc đưa ra nhận định, lời tư vấn trong các trường hợp phát sinh đặc biệt với tính chất mới mẻ.

Trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi con người và phục vụ cho mục đích của con người, chính vì thế con người chính là yêu tố cốt lõi để xử lý mọi việc trong ngành Kế toán – Kiểm toán, bởi ngành này cần tuân theo những luật pháp nhất định, trí tuệ máy tính không thể thay thế hoàn toàn con người trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong kế toán bằng việc xử lý máy tính, bảo mật thông tin, phân tích dữ liệu và mạng máy tính.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp tiết kiệm nguồn lực và gia tăng hiệu quả công việc. Hội hiệp ACCA cũng cho rằng kế toán – kiểm toán viên muốn làm việc trong kỷ nguyên số không chỉ cần sự thông minh, chỉ số cảm xúc mà còn cần được bổ sung các yếu tố cần thiết cho sự phát triển sự nghiệp như kỹ năng công nghệ và tầm nhìn doanh nghiệp.

Sự kết nối toàn cầu mà kỹ nguyên số mang lại giúp mang lại cơ hội đầu tư, nhiều nguồn thông tin tài chính nhưng cũng tồn tại nhiều rủi ro với nhiều cuộc khủng hoảng tài chính mang tính quốc gia.

 

 

 

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam