Xuất khẩu cao su tự nhiên có được hoàn thuế không ?

Xuất khẩu cao su tự nhiên có được hoàn thuế không ?

Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại XNK Á Âu (Hà Nội) kinh doanh mặt hàng cao su tự nhiên, chủng loại cao su định chuẩn kỹ thuật, còn gọi là cao su khối hoặc cao su cốm. Đây là mặt hàng mủ cao su thiên nhiên sơ chế thuộc chủng loại hỗn hợp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Ngày 19/2/2019, Công ty gửi đơn đề nghị hoàn thuế GTGT tới Chi cục Thuế Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, hồ sơ hoàn thuế chưa được chấp nhận với lý do cần xác định lại về việc mủ cao su thiên có phải là “Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản” theo quy định tại Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại XNK Á Âu hỏi, mặt hàng cao su tự nhiên nêu trên có thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định: “Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than”.

Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính; Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “a) Tài nguyên, khoáng sản là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than”.

Theo Khoản 6, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5%: “6. Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, tài nguyên, khoáng sản quy định tại Khoản 23, Điều 5 của Luật Thuế GTGT là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%. Trường hợp Công ty xuất khẩu mủ cao su sơ chế nếu đáp ứng các quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thì được hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam