Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Tổng Cục Thuế đã có hướng dẫn, lưu ý về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018.

Theo đó, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

Tổng cục Thuế lưu ý, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết, về nguyên tắc, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đối với khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam