Văn phòng Tri Thức Việt tại Phú Yên

Văn phòng Tri Thức Việt tại Phú Yên

Địa chỉ: Số 108 Trần Phú, KP.6, Phường 2 ,Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: (0257) – 3810 179 – Fax: (0257) – 3836 958 – Email: phuyen@trithucviet.com.vn

Liên hệ: Ông Lương Công Nga – Điện thoại di động: 0914 784 451 – Chức vụ: P.Giám đốc chi nhánh

BẢN ĐỒ VĂN PHÒNG TRI THỨC VIỆT TẠI TÂY NINH

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam