Ưu đãi thuế thu nhập cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ưu đãi thuế thu nhập cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Bộ Tài chính vừa đề xuất một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp để xin ý kiến trước khi trình Chính phủ trình Quốc hội. Động thái này nhằm tăng cường thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất, đặc biệt là khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

de xuat sieu uu dai thue thu nhap cho doanh nghiep sieu nho
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Giảm thuế còn 15% – 17%

Theo Bộ Tài chính, đối tượng doanh nghiệp để hỗ trợ lần này là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhưng không phải bao quát tất cả mà chỉ đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người (thuộc nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ); doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người (thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ).

Chính sách đầu tiên được đưa ra là giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 15%- 17%. Cơ quan soạn thảo cho hay, việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 15% – 17% đảm bảo sự khuyến khích đối với DNNVV.

Mức này bằng với mức thuế suất ưu đãi áp dụng cho các dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản và theo mức thuế suất này thì mức độ khuyến khích đối với DNNVV thậm chí còn cao hơn giai đoạn 2014-2015.

Đồng thời, để tạo ra động lực mạnh mẽ trong khuyến khích các đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp mà theo đánh giá đây là nhóm đối tượng cần tập trung khuyến khích theo mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Bộ Tài chính cũng đề xuất thực hiện chính sách riêng cho các đối tượng này theo hướng: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh. Sau thời gian miễn thuế này, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi (thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế) tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hết thời gian miễn thuế và thời gian hưởng ưu đãi thuế (nếu có), doanh nghiệp thực hiện mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với điều kiện thực tế của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, trên cơ sở các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đầu tư về các trường hợp không được áp dụng chính sách ưu đãi thuế, đồng thời để không xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách thông qua việc thành lập các công ty con, công ty liên kết, Bộ Tài chính liệt kê một số trường hợp dự kiến sẽ không được hưởng các chính sách này.

Các đối tượng đó gồm: Công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp thuộc các đối tượng quy định tại Nghị quyết này; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; thu nhập từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tính thuế trên % doanh thu nếu không xác định được thu nhập

Về phương pháp tính thuế đơn giản cho doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn hiện hành thì các doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp, có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì thu theo tỷ lệ ấn định.

Để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như chỉ đạo của Chính phủ thì cần đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể để khuyến khích thành lập doanh nghiệp.

Do đó, nhằm đạt mục tiêu vừa đơn giản trong quản lý, vừa hạn chế tối đa vướng mắc phát sinh, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định và áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ doanh thu hàng năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người được kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp không xác định được thu nhập.

Với quy định này, doanh nghiệp siêu nhỏ (đặc biệt là các doanh nghiệp được thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh) vẫn có thể áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu (hiện hành cũng đang được áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu) nếu không thể xác định được thu nhập. Trường hợp xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập thì phải thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp xác định thu nhập.

Theo đề xuất nêu trên, doanh nghiệp siêu nhỏ (có doanh thu hàng năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người) được áp dụng mức thuế suất 15% so với việc áp dụng mức thuế suất phổ thông như hiện nay là 20% thì tương ứng với tỷ lệ áp dụng thuế suất ưu đãi bằng 0,75 thuế suất hiện hành (15%/20%).

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam