Tính thuế nhập khẩu ô tô cũ

Tính thuế nhập khẩu ô tô cũ

Theo cam kết tại Hiệp định, Việt Nam sẽ mở cửa hàng rào thuế quan đối với mặt hàng ô tô từ Nhật, Canada trong năm thứ 7 tính từ năm Hiệp định được ký kết. Cụ thể, ô tô nhập khẩu từ 2 quốc gia này nếu đủ điều kiện về tiêu chuẩn xuất xứ thì thuế sẽ về 0% theo lộ trình cắt giảm từng năm. Đó là chưa kể những điều kiện gắt gao khác để đạt được tiêu chí thuế 0%. Chẳng hạn như, ô tô phải được sản xuất ở nước sở tại, nếu ô tô Nhật mà sản xuất tại Thái Lan cũng sẽ không được giảm thuế. Ngoài ra, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu vào năm thứ 13 đối với các loại ô tô mới. Riêng ô tô con có dung tích xi lanh từ 3.000cc trở lên có lộ trình xóa bỏ vào năm thứ 10.

Việt Nam cũng áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với ô tô cũ với lượng hạn ngạch ban đầu là 66 chiếc, lượng hạn ngạch sẽ tăng dần và đạt 150 chiếc kể từ năm thứ 16. Đồng thời, thuế trong hạn ngạch giảm về 0% vào năm thứ 16, thuế ngoài hạn ngạch thực hiện theo mức thuế suất nhập khẩu.

Để cụ thể hóa những cam kết về thuế nói trên, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện CPTPP giai đoạn 2019-2022 trong đó quy định khá rõ ràng các nội dung liên quan đến thuế ô tô.

Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng thuộc các nhóm 87.02, 87.03, 87.04 áp dụng hạn ngạch thuế quan được thực hiện như sau: Đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu trong lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện CPTPP, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là mức thuế hỗn hợp bao gồm: Mức thuế suất (%) và mức thuế tuyệt đối của xe ô tô đã qua sử dụng quy định tại Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo dự thảo Nghị định này tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng bằng giá tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật nhân (x) với mức thuế suất của dòng thuế xe ô tô đã qua sử dụng cùng loại tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan; cộng với mức thuế tuyệt đối của xe ô tô đã qua sử dụng tương ứng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Trong danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP đã liệt kê đầy đủ các nhóm mặt hàng. Có thể kể đến như: Xe chơi golf; ô tô cứu thương; xe đua cỡ nhỏ; xe địa hình ATV; ô tô nhà ở lưu động; ô tô tang lễ; ô tô chở phạm nhân; ô tô bọc thép để chở hàng có giá trị; ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được; ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn; ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải; ô tô đông lạnh; ô tô tự đổ,…

Thuế suất tương đối của các dòng xe thấp nhất là 4%, cao nhất là 65,6%. Thuế tuyệt đối thấp nhất là 7.500 USD/chiếc và cao nhất 14.063 USD/chiếc được phân theo các giai đoạn áp dụng.

Đối với mặt hàng xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu ngoài lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện CPTPP, thuế nhập khẩu được áp dụng tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Hiện Việt Nam cho phép nhập khẩu ô tô cũ theo cam kết WTO. Các mặt hàng ô tô cũ dưới 5 năm được nhập vào Việt Nam, trên 5 năm cấm nhập khẩu. Trong cam kết với các nước tham gia CPTPP, cũng thực hiện tương tự như vậy, với số lượng xe hạn chế và lộ trình giảm thuế (cả thuế % và thuế tuyệt đối) qua từng năm.

Do Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019, Bộ Tài chính dự thảo quy định về xử lý thuế đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/1/2019 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành nếu đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam