Theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất

Theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất

Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại tờ khai tạm nhập có thuế suất thuế NK 0%, người nộp thuế không phải đặt cọc, bảo lãnh về số tiền thuế NK, chi cục Hải quan đăng ký tờ khai tạm nhập làm thủ tục quyết toán tờ khai tạm nhập trên cơ sở lượng hàng đã tái xuất.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan Quảng Ninh trong việc quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập.

Gặp vướng mắc trong việc quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết: hiện chưa có quy định cụ thể về thủ tục quyết toán tờ khai tạm nhập đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất bao gồm hàng có thuế suất thuế NK 0% (không phải đặt cọc hoặc bảo lãnh về số tiền thuế NK). Nhất là đối với trường hợp hàng tái xuất đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục hải quan khác Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai tạm nhập, hải quan sẽ không biết được tờ khai tạm nhập đã được tái xuất theo tờ khai nào.

Theo đó, đơn vị này đề xuất với Tổng cục Hải quan, cần quy định theo hướng Chi cục hải quan đăng ký tờ khai tạm nhập làm thủ tục quyết toán tờ khai tạm nhập trên cơ sở lượng hàng đã tái xuất; trường hợp tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan khác thì người nộp thuế phải cung cấp danh sách tờ khai tái xuất, lượng đã thực xuất, Chi cục Hải quan tạm nhập truy cập thông tin thực xuất trên hệ thống để đối chiếu, quyết toán tờ khai tạm nhập.

Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại tờ khai tạm nhập có thuế suất thuế nhập khẩu 0%, người nộp thuế không phải đặt cọc, bảo lãnh về số tiền thuế NK. Theo đó, chi cục Hải quan đăng ký tờ khai tạm nhập làm thủ tục quyết toán tờ khai tạm nhập trên cơ sở lượng hàng đã tái xuất.

Trường hợp tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan khác thì người nộp thuế phải cung cấp danh sách tờ khai tái xuất, số lượng hàng hóa đã thực xuất, Chi cục Hải quan tạm nhập  thực hiện khai thác thông tin thực xuất trên hệ thống để theo dõi, xử lý quyết toán tờ khai tạm nhập.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, xem xét bổ sung thủ tục quyết toán tờ khai tạm nhập đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất trong trường hợp nêu trên.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorEnglishChinaVietnam