Chương trình Doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường vì mục tiêu

tăng trưởng xanh quốc gia. (Ảnh: BL)

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức chương trình thường niên “Doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ thân thiện với môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia”.

Chương trình nhằm chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh; đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ thân thiện với môi trường vào sản xuất; áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu chất thải gây hiệu ứng nhà kính; cam kết sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tăng cường xử lý chất thải, phát triển những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết: Là một trong những quốc gia chịu nhiều tác động của ô nhiễm môi trường do áp lực phát triển kinh tế và thuộc vùng bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động vì sự phát triển bền vững, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó thông qua xây dựng và thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược Tăng trưởng xanh (TTX).

Thứ trưởng cũng cho biết, đã đến lúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển phải tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, là lợi thế của Việt Nam; đồng thời chuyển hướng sang các mô hình phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế các bon thấp.

Để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp có thể đa dạng hoá các hình thức thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua việc cải tiến công nghệ, giảm phát thải cũng như tiếp cận nguồn lực từ các quỹ đầu tư xanh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tham gia nhiều hơn và sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời góp phần giải quyết các mối đe dọa an ninh toàn cầu, khu vực và quốc gia do suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên và biến đổi khí hậu gây ra….

Cùng chung tay với doanh nghiệp bảo vệ môi trường, thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tập trung rà soát, khoanh vùng các đối tượng chính tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho BVMT. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo việc tuân thủ quy định về BVMT của các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là những nhà máy có nguồn thải lớn ra sông, biển..

Tham gia chương trình, nhiều đại biểu cũng cho rằng, phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt coi trọng. Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cũng đặt ra vấn đề doanh nghiệp phải xây dựng đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện quy định của pháp luật trong bảo vệ môi trường thiên nhiên, không vì phát triển kinh tế mà xem nhẹ môi trường.

Theo đó, để hội nhập thành công, phát triển bền vững, các doanh nghiệp, thương hiệu Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quan trọng là luôn đặt mục tiêu đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia./.