Nội dung dưới đây được tóm tắt theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

Nội dung dưới đây được tóm tắt theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017

Một số nội dung chính trong quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ban hành theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và thông tư hướng dẫn số 41/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2017

Nội dung dưới đây được tóm tắt theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và thông tư hướng dẫn số 41/2017/TT-BTC được thực hiện bởi Công ty TNHH Tri Thức Viêt – Thành Viên của Hãng kiểm toán Allinial Global địa chỉ tại

Nội dung chỉ mang tính chất kham khảo, nên hỏi ý kiến của chuyên gia khi vận dụng

 

 

 

 

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam