Kê khai thuế – Đại lý thuế

Kê khai thuế – Đại lý thuế

Ngay cả trên thị trường toàn cầu ngày nay, sự phức tạp của chế độ thuế, các biến thể từ quốc gia, và những thay đổi hàng năm trong pháp luật về thuế là một vấn đề mà nhiều doanh nghiệp phải lo lắng. Do đó, chuyên gia tư vấn thuế là quan trọng tất yếu nếu bạn tham gia kinh doanh ở nước ngoài. << Xem thêm >>

Tại sao lựa chon dịch vụ kê khai thuế của Tri Thức Việt ?

Đội ngũ chuyên nghiệp: các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ, tư vấn để giúp bạn giảm thiểu gánh nặng và rủi ro về thuế; cung cấp lời khuyên để thiết lập và làm thế nào để lựa chọn cơ cấu điều hành thích hợp nhất cũng như giải thích các quy định pháp luật và các quy định địa phương để đảm bảo phù hợp nhất cho bạn.

Mức phí hợp lí: Với phương châm sự phát triển của khách hàng là thành công của chúng tôi, chi phí được tính dựa trên sự hài lòng và giá trị thực khách hàng nhận được.

Giá trị gia tăng: chúng tôi luôn mong muốn đem lại những lợi ích gia tăng cho khách hàng thông qua việc tư vấn thường xuyên vấn đề về thuế, cung cấp miễn phí những bản tin pháp luật mà chúng tôi đã cập nhật và biên soạn, tổ chức các hội thảo chuyên đề về thuế.

Tri Thức Việt cung cấp cho bạn những gì ?

–  Kê khai thuế hàng tháng; Quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh            nghiệp;
–  Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế nhà thầu;
–  Soát xét tuân thủ thuế;
–  Tư vấn Luật thuế hiện hành áp dụng tại Việt Nam, miễn giảm thuế, ưu đãi thuế;
–  Giải pháp cho các khó khăn về Thuế;
–  Kiểm tra, soát xét thuế cho mục đích thanh tra, quyết toán, giải thể, hoàn thuế;
–  Dịch vụ hỗ trợ thanh tra, quyết toán thuế;
–  Tư vấn xác định giá thị trường (chuyển giá).

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorVietnamChinaEnglish