Hội thảo về Giao dịch liên kết (chuyển giá) – Miễn phí vào ngày 15/10/2020.

Hội thảo về Giao dịch liên kết (chuyển giá) – Miễn phí vào ngày 15/10/2020.

Nhằm hỗ trợ các khách hàng và các Doanh nghiệp, Tri Thức Việt phối hợp với Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền  và hỗ trợ Người nộp thuế – Tổng Cục Thuế, tổ chức Hội thảo để cập nhật các biện pháp xử lý thuế mới nhất về tuân thủ các quy định Chuyển giá, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, … theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết).

Nội dung hội thảo:

– Hướng dẫn cách xác định trần lãi vay theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP

– Hướng dẫn cách điều chỉnh lãi vay theo NĐ 68/2020/NĐ-CP đối với trường hợp đã xác định theo NĐ 20/2017/NĐ-CP.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam