DỊCH VỤ

Kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập là một trong những dịch vụ chính của Tri Thức Việt. Kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng, cải thiện độ tin cậy và phù hợp của các thông tin cho các nhà lãnh đạo khi đưa ra các quyết định quan trọng.


Dịch vụ kế toán

Tri Thức Việt hiểu rằng, từ một cái nhìn của công ty, hệ thống kế toán và con người cần phải làm nhiều hơn là ghi chép. Tri Thức Việt có thể giúp bạn bỏ qua các mối quan tâm đó để bạn có thể tập trung hoạt động kinh doanh và hoạch định cụ thể nguồn nhân lực.


Kê khai thuế – Đại lý thuế

Ngay cả trên thị trường toàn cầu ngày nay, sự phức tạp của chế độ thuế, các biến thể từ quốc gia, và những thay đổi hàng năm trong pháp luật về thuế là một vấn đề mà nhiều doanh nghiệp phải lo lắng. Do đó, chuyên gia tư vấn thuế là quan trọng tất yếu nếu bạn tham gia kinh doanh ở nước ngoài.


Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Nhiều tổ chức, đặc biệt là công ty vừa và nhỏ (SMEs), tập trung vào các vấn đề ngắn hạn, chẳng hạn như giảm chi phí và rủi ro tài chính hiện hành, nhưng nó cũng không kém phần quan trọng để xem xét các cơ hội cải thiện hiệu suất sẽ thúc đẩy tăng trưởng và hoạt động hiệu quả lâu dài và tạo ra một vị trí cạnh tranh mạnh mẽ hơn.EnglishChinaVietnam