Chuyên đề: Chuyển giá

Chuyên đề: Chuyển giá

Câu hỏi:

Chào Công ty Tri Thức Việt,

Chúng tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chúng tôi muốn hỏi về các trường hợp phải làm Báo cáo chuyển giá và làm như thế nào, xin tư vấn.

Xin cảm ơn

<Trả lời>

Trả lời

Theo quy định, các Công ty có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết, thì phải làm báo cáo chuyển giá, mục đích của báo cáo này là xác định giá giao dịch với với các bên liên kết phù hợp với giá thị trường.

Do đó, Công ty phải thực hiện:

1. Xác định các bên có quan hệ liên kết: Công ty mẹ, Công ty có cùng chủ sở hữu, Công ty cùng tập đoàn, Công ty có cùng Ban quản lý, . . . trước 2017 có thêm Khách hàng có giao dịch mua hoặc bán chiếm từ 50% giá trị mua/bán trở lên.

2. Các phát sinh giao dịch: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hoá, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thoả thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

3. Xác định giá giao dịch có phù hợp với giá thị trường:

Hiên tại có các phương pháp: 1) Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập; 2) Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập; 3) Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết;

Thông thường, Các Công ty hay chọn phương pháp 2: Công ty phải chọn ít nhất 5 Công ty khác có cùng ngành nghề, quy mô tương tự, không có giao dịch liên kết, . . . . sau đó xác định tỷ suất lợi nhuận trung bình (tính ra số tứ phân vị) và áp cho Công ty mình, tính lại lợi nhuận và thuế (nếu có).

Công ty chọn 5 Công ty độc lập trên là chủ động, chọn có lợi cho mình, để tính ra tỷ suất, mà Công ty có thể điều chỉnh tối thiểu lợi nhuận của mình.

Nếu công ty không thực hiện Báo cáo chuyển giá, hoặc thực hiện báo cáo chuyển giá chưa phù hợp, hoặc cơ sở dữ liệu không phù hợp và không thể giải trình thuyết phục cho cơ quan thuế khi kiểm tra, thì cơ quan thuế có quyền chọn những Công ty có tỷ suất lợi nhuận cao hoặc tỷ suất do cơ quan thuế tính toán của Ngành, để áp cho Công ty (Khi đó Công ty hoàn toàn bị động vì không thực hiện Báo cáo chuyển giá theo quy định).

Sau khi có tỷ suất lợi nhuận bình quân, Công ty phải:

  • Phải làm báo cáo chuyển giá (khoảng 20 trang), phải phân tích và chứng minh để bảo vệ cơ sở dữ liệu mình chọn và kết quả tính toán của mình là phù hợp.
  • Ngoài ra Công ty phải lập các phụ lục 1,2, 3 và phụ lục 4 để nộp cho cơ quan thuế,
  • Làm lại tờ khai tự quyết toán thuế TNDN nộp lại sau khi điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận, số thuế TNDN phải nộp (nếu có).

Nội dung tư vấn trên đây mang tính chất tham khảo. Trước khi thực hiện, Quý Công ty nên liên hệ bộ phận tư vấn của Chúng tôi để được giải đáp chi tiết hoặc đọc thêm quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 và hướng dẫn của Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017.

Bộ phận tư vấn – Công ty TNHH Tri Thức Việt

Email: info@trithucviet.com.vn

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorEnglishChinaVietnam