Lãnh đạo Công ty TNHH Tri Thức Việt vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Lãnh đạo Công ty TNHH Tri Thức Việt vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Gần 2 năm hoạt động tại tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Tri Thức Việt đã cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp, . . . mang lại hiệu quả cho nhiều Công ty, tổ chức tại tỉnh Bình Định.

Gần 2 năm hoạt động tại tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Tri Thức Việt đã cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp, . . . mang lại hiệu quả cho nhiều Công ty, tổ chức tại tỉnh Bình Định.

Nhân dịp ngày hội Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định “Đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định từ năm 2017 đến năm 2018”. Bằng khen này là niềm vinh dự của tập thể Công ty TNHH Tri Thức Việt nói chung và Ban Lãnh đạo, Hội đồng thành viên nói riêng.  Đây là động lực cho tập thể và Ban Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới tại tỉnh Bình Định.

Công ty TNHH Tri Thức Việt là thành viên của Allinial Global có trụ sở tại Hoa Kỳ (www.allinialglobal.com) có thành viên trên 65 Quốc gia, với doanh thu năm 2017 là hơn 2,5 tỷ USD đứng thứ 3 tại Hoa Kỳ và thứ 5 trên toàn thế giới. Tri Thức Việt cung cấp các dịch vụ Kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp trên phạm vi cả nước Việt Nam thông qua Trụ sở, chi nhánh và các văn phòng tại: Bình Dương, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Tây Ninh, Phú Yên và Bình Định.

Tác giả bài viết

Tri Thức Việt administratorVietnamChinaEnglish