Huy động trái phiếu Chính phủ

Huy động trái phiếu Chính phủ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 96.251 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Sở này.

Huy động hơn 96.250 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Trong phiên đấu thầu tuần này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.950 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ vẫn tăng nhẹ trên các kỳ hạn. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.550 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,53%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/8/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,53%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,81%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/7/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,81%/năm.

Trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm không có lãi suất trúng thầu./.

Tác giả bài viết

Biên Tập editorVietnamChinaEnglish