Chuyên mục Tin tức

Cải cách 2019

Tuy tỷ lệ hơn 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành được đơn giản hóa, bãi bỏ trong năm 2018 tác động rất lớn tới niềm tin kinh doanh, nhưng không phải là tất cả những gì các doanh nghiệp mong muốn. Doanh nghiệp đang cần, đang đòi hỏi môi trường kinh doanh thúc đẩy sự phát triển, chứ không chỉ là tháo gỡ rào cản.

Cải cách thể chế

Có hiệu lực từ ngày 14/1/2019 với Việt Nam, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đặt ra cho Việt Nam những đòi hỏi về cải cách thể chế phải “chất” hơn nếu như muốn tận dụng cơ hội từ thị trường rộng mở. 

Lỗ hổng trong quản lý thuế và hải quan

Cải cách và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế và hải quan đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đã bắt đầu xuất hiện những kẽ hở trong cả khâu quản lý và hệ thống công nghệ thông tin, gây thiệt hại đáng kể cho ngân sách nhà nước.

Sửa một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP

Nhằm giúp DN Việt Nam có thể hiểu rõ và hiểu đúng các cam kết của Hiệp định CPTPP, Bộ Công thương đang phối hợp với Sứ quán Ốt-xtrây-lia tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới xây dựng Cổng thông tin thương mại điện tử giới thiệu về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia (trong đó có Hiệp định CPTPP) với những công cụ tra cứu về các cam kết và quy định cụ thể trong từng lĩnh vực, ngành hàng đối với từng đối tác tham gia hiệp định.

Danh mục bắt buộc thanh toán qua ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phối hợp với Bộ Tài chính công khai chi tiết danh mục bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng; đề xuất sửa đổi các quy định để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.

Tháo gỡ nút thắt về thuế, phí để phát triển thị trường chứng khoán

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã thể hiện mong muốn đẩy mạnh sự phát triển của thị trường chứng khoán trong năm 2019. Tuy nhiên, thuế, phí đối với giao dịch chứng khoán phái sinh được xác định là một trong những nút thắt đối với sự phát triển của thị trường này.  

Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Tài chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BTC về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính.

Chuyển đổi thẻ ATM làm bằng thẻ từ sang thẻ chip

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Cục Thuế TPHCM cần phải có nhiều đột phá cải cách thủ tục

Ngày 14/1, tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 của Cục Thuế TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo đơn vị phải có nhiều giải pháp đột phá về cải cách thủ tục trong năm 2019. 

Hải quan Bình Dương với 9 nhiệm vụ trọng tâm

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục đề ra và quyết tâm hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 3 nhóm công tác là cải cách hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và xây dựng lực lượng.VietnamChinaEnglish