Chuyên mục Tin tức

Ngành thuế nỗ lực cải cách phấn đấu thu vượt dự toán

Trong quý I/2019 tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan Thuế quản lý đạt 305.610 tỷ đồng, bằng 26,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018. Ngành Thuế sẽ nỗ lực cải cách hiện đại hoá, nỗ lực tăng thu vượt với dự toán như mục tiêu đã đặt ra, việc thanh tra kiểm tra theo rủi ro phải thực hiện sớm, để khắc phục sớm, tránh để dồn cuối năm, xử lý không kịp thời.

Bãi bỏ Thông tư 134 về gia hạn nộp thuế

Cụ thể, Thông tư 134/2014/TT-BTC được ban hành để hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014.

Cải thiện chất lượng của kiểm toán báo cáo tài chính

Việc sử dụng thông tin kế toán quản trị cùng với thông tin tài chính góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết phân tích vai trò của kế toán quản trị trong việc cung cấp thông tin và nâng cao độ tin cậy của kiểm toán viên, nhằm cải thiện chất lượng của kiểm toán báo cáo tài chính theo thông tin của kế toán quản trị.

Cải cách thủ tục hành chính ngành hóa chất

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đang được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp kỳ vọng vì loại bỏ và đơn giản hóa nhiều điều kiện, thủ tục hành chính (TTHC).

Công ty lớn sẽ phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS

Bộ Tài chính đã xây dựng và lấy ý kiến cho dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, tất cả các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty niêm yết và các công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết sẽ phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn này.

Kế toán công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, dự báo sẽ tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và lĩnh vực đào tạo kế toán nói riêng. Ứng phó với những tác động đến từ cuộc Cách mạng này, công tác đào tạo chuyên ngành Kế toán công tại các trường đại học Việt Nam đã được chú trọng đẩy mạnh, để đào tạo các cán bộ chuyên môn chuyên sâu, cán bộ quản lý và nghiên cứu có trình độ đại học trở lên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nhất là trong lĩnh vực công.

Hoàn thiện pháp luật tài chính

Pháp luật tài chính Việt Nam trong từng bước được hoàn thiện, đảm bảo cho hệ thống tài chính ngân sách được vận hành thông suốt, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế.

Sắp tăng thuế NK đối với một số dòng xe tải

Một số dòng xe tải nằm trong diện phải điều chỉnh thuế nhập khẩu thêm 5% so với hiện tại nếu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ được phê duyệt

Giảm thuế TNDN

Việc giảm thuế đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa xuống mức 15-17% có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay khi mà vẫn còn nhiều lực cản cho đối tượng doanh nghiệp này phát triển.

Kiểm soát thủ tục hành chính thuế

Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai thực hiện đúng quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đồng thời đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, thực hiện rà soát, đơn giảm hóa các TTHC nhằm đảm bảo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.VietnamChinaEnglish