Chuyên mục Tư vấn

Chuyên đề: Chuyển giá

Câu hỏi:

Chào Công ty Tri Thức Việt,

Chúng tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chúng tôi muốn hỏi về các trường hợp phải làm Báo cáo chuyển giá và làm như thế nào, xin tư vấn.

Xin cảm ơn

<Trả lời>VietnamChinaEnglish