Chuyên mục Hỏi Đáp

Khái niệm Chuyển Giá

1 Khái niệm:

“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết

Chuyên đề: Chuyển giá

Câu hỏi:

Chào Công ty Tri Thức Việt,

Chúng tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chúng tôi muốn hỏi về các trường hợp phải làm Báo cáo chuyển giá và làm như thế nào, xin tư vấn.

Xin cảm ơn

<Trả lời>

Tin mới

Đang cập nhậtVietnamChinaEnglish